KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Miesiąc: październik 2023

DZIEKUJEMY ZA 1,5%

Podzieliliście się. Z tymi, którzy w wodzie odzyskuję radość. Z tymi, którym woda daje wolność, przywraca poczucie sprawczości. Dziękujemy za Wasz 1,5 %.