KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Miesiąc: Wrzesień 2019

Powakacyjne niedziele w wodzie

Po wakacjach z nowymi siłami wracamy do naszych niedzielnych poranków. Pływamy w każdą niedzielę dzięki finansowaniu projektu przez miasto Stołeczne Warszawa, Gminę...