KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Miesiąc: listopad 2020

Dziękujemy za 1%!

Dzielić się w trudnych czasach to dawać podwójnie. Wy hojnie podzieliliście się z naszymi podopiecznymi Waszym 1%. Dziękujemy w ich imieniu za godziny rehabilitacji, za lepszy sprzęt a czasem po prostu za środki do higieny. W swoim imieniu dziękujemy, że dzięki Wam...