KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Podzieliliście się.

Z tymi, którzy w wodzie odzyskuję radość.

Z tymi, którym woda daje wolność, przywraca poczucie sprawczości.

Dziękujemy za Wasz 1,5 %.