KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Nurkowanie bez barier

Czym są zajęcia HSA?

Kursy nurkowe dla osób z niepełnosprawnością odbywają się w Polsce od 1996 roku. Inicjatorem tych zajęć był Tadeusz Masztalerz, pedagog, terapeuta, nurek. W Polsce nurkowie szkoleni są według systemu opracowanego przez amerykańską federację HSA (Handicaped Scuba Association). Od początku szkoleń polscy instruktorzy wydali 400 certyfikatów a to sprawia, że nasz kraj jest europejskim liderem szkolenia niepełnosprawnych nurków.

Dla kogo?

W zajęciach mogą brać udział osoby z różnymi rodzajami i różnym stopniem niepełnosprawności ruchowej, co oznacza, że nurkować mogą osoby z urazami rdzenia kręgowego, po amputacjach, dotknięte mózgowym porażeniem dziecięcym, niesłyszące i niewidzące. Każdy kandydat na nurka musi przed piewszymi zajęciami przedstawić zaświadczenie wydane przez lekarza nurkowego o tym, że jest on zdolny do uprawiania tego sportu.

Po co?

Woda daje wolność. Dla osób, które większość życia spędzają na wózkach lub dla tych, dla których poruszanie się jest utrudnione, swoboda i niezależność jaką uzyskują w wodzie nie da się z niczym porównać. Poza tym zajęcia basenowe, wyprawy i obozy dają okazję do wspólnego spędzania czasu, są okazją do wyjścia z domu, do bycia z innymi, aktywnego uczestniczenia w « normalnym » życiu. Ten społeczny zysk z bycia nurkiem i członkiem nurkowej społeczności jest równie ważny jak czysto fizyczne korzyści płynące z podwodnej aktywności.

Jak wyglądają zajęcia?

Kurs składa się z dwóch części. Z części basenowej i części, którą nurkowie odbywają na wodach otwartych. W okresie jesienno-zimowym kandydaci na nurków uczęszczają na basen. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny. Podczas kursu instruktorzy i dive-masterzy HSA uczą ich podstaw zachowania się pod wodą. Nurek musi opanować obsługę sprzętu i poprawnie wykonywać ćwiczenia, które pozwolą mu bezpiecznie poruszać się pod wodą oraz poprawnie reagować w sytuacji awaryjnej. W przypadku osób niepełnosprawnych nie da się precyzyjnie określić ilości zajęć niezbędnych do przyswojenia tych podstawowych umiejętności. Wiele zależy bowiem od stopnia niepełnosprawności i stanu zdrowia. Jeśli jednak takie umiejętności opanować się uda nurkowie wyjeżdżają na wody otwarte.

Wyjazdy

Ze względu na warunki termiczne panujące w polskich wodach, osobom niepełnosprawnym, które mają często zaburzoną termoregulację łatwiej jest kończyć kurs w wodach Adriatyku czy Morza Czerwonego. Taki wyjazd trwa tydzień i jeśli nurek jest w stanie powtórzyć basenowe czynności w « prawdziwym » morzu oraz bezpiecznie zachowywać się podczas podwodnych wycieczek to otrzymuje certyfikat OWD (Open Water Diver) A, B lub C w zależności od samodzielności pod wodą. Certyfikat A otrzymują nurkowie najbardziej samodzielni, a C ci, którzy wymagają największej pomocy.

Czego potrzebujemy?

Niepełnosprawność często, choć nie zawsze, oznacza trudniejszy dostęp do zarobkowania i tym samym, trudniejszą sytuację finansową. Nie chcemy, żeby wykluczenie społeczne przekładało się na wykluczenie z wszelkich form aktywności. Zależy nam bardzo na szerokiej dostępności naszych zajęć. Aby tak było zajęcia muszą być dofinansowywane z naszych środków. Potrzebujemy wsparcia, aby zapewnić naszym kursantom wstęp na basen, zadbany, świeżo serwisowany sprzęt oraz aby wspomóc ich w wyjazdach. Angażując się w działalność Stowarzyszenia To ma sens i wspierając ją finansowo możecie dać Państwo wolność i radość.

Co dajemy?

Media nas lubią. Nasza wice prezes Joanna Hereta oraz Jadwiga Pacek pojawiły się na antenie TVN. Z Joanną Heretą przeprowadzili wywiady redaktorzy “Trójki”.

Gwarantujemy również, że o wsparciu udzielonym naszemu stowarzyszeniu informować będziemy …

tms-waves-element