KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Polityka prywatności

Dane przesyłane poprzez Formularz kontaktowy – ochrona danych osobowych:

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Stowarzyszenia będą przetwarzane w związku z realizowanymi usługami.

Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie To Ma Sens z siedzibą przy ul. Lasek Brzozowy 11 lok 11, 02-792 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez email: info@tomasens.org.pl.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Andrzej Marek Kisiel. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pomocą email: iodo@tomasens.org.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych, a także w celach  kontaktowych oraz statystycznych realizowanych przez administratora danych.

W razie wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody dane w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku będą udostępnione sponsorom Stowarzyszenia To Ma Sens w celach promocyjnych i reklamowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść  skargę do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.