KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Kurs EFR

Najbliższy termin szkolenia 6.10.2018 

Informacje:

Kurs EFR (Emergency First Response) to kurs pierwszej pomocy przedmedycznej przewidziany dla każdego, kto chce taką umiejętność opanować.

Kurs trwa  8 h i jest zakończony międzynarodowym certyfikatem ratownika pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs EFR to kurs dający umiejętność udzielania pierwszej pomocy osobie potrzebującej dokładnie w taki sam sposób, w jaki udzielają jej profesjonalne służby medyczne. Jak postępować w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, jak wykonywać masaż serca, sztuczne oddychanie, jak przeciwdziałać wstrząsowi. Uczestnicy dowiedzą się też jak opatrywać skaleczenia, oparzenia i złamania.

Kurs podzielony jest na trzy części:

 1. Teoria (wykłady i samodzielna nauka z podręcznika),
 2. Praktyka – ćwiczenia procedur w praktyce:
  • ocena wstępna poszkodowanego (dorosły, dziecko, niemowlę)
  • resuscytacja krążeniowo – oddechowa
  • bezpieczna pozycja ułożenia poszkodowanego (dorosły, dziecko, niemowlę)
  • pomoc przy podtopieniach
  • pomoc dławiącej się osobie (przytomny poszkodowany – dorosły, dziecko lub niemowlę)
  • postępowanie przy poważnych krwotokach
  • postępowanie przy wstrząsie
  • postępowanie przy urazach kręgosłupa
  • postępowanie przy zranieniach, ukąszeniach, udarze, porażeniu prądem itd.
 3. Scenariusze, podczas których ćwiczy się postępowanie ratownicze w zainscenizowanych sytuacjach.
tms-waves-element