KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Przekaż 1,5% podatku

Stowarzyszenie To Ma Sens posiada status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że każda osoba uprawniona, rozliczająca się z Urzędem Skarbowym, może przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia. Stowarzyszenie figuruje w “Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych” dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jak przekazać 1,5%?

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT, należy w rubryce Numer KRS wpisać 0000331638, następnie w sąsiadującej rubryce wpisać kwotę stanowiącą maksymalnie 1,5% należnego podatku. Dodatkowo w przypadku wsparcia dla jednego z naszych podopiecznych można podać jego imię i nazwisko w rubryce Cel szczegółowy 1,5%.
Osoby wypełniające formularze “on-line” lub w aplikacjach podatkowych będą miały w większości przypadków osobną sekcję, gdzie można będzie wybrać nasze stowarzyszenie, lub podać po prostu nr KRS. Dla reszty prezentujemy poniżej sposób na wypełnienie formularza PIT.

Twój 1,5% ma sens!

Kto może przekazać 1,5%

tms-waves-element