KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Stasiak Jakub

Kubuś urodził się 9 lutego 2016, od trzeciego miesiąca życia zaczęliśmy zauważać nieprawidłowości w jego rozwoju. Po licznych konsultacjach lekarskich stwierdzono u Niego obniżone napięcie mięśniowe. Niestety od tamtego czasu Kubuś bez pomocy fizjoterapeuty nie może rozwijać się prawidłowo. Z czasem stwierdzono również nieharmonijny rozwój psychoruchowy u Kuby, co wiąże się z koniecznością pomocy kolejnych specjalistów. Na dziś Kubuś nie chodzi samodzielnie, a my wciąż walczymy o jego zdrowie i normalne dzieciństwo. Od niedawna poza codzienną rehabilitacją i zajęciami dodatkowymi, które wspomagają Jego rozwój psychoruchowy Kuba bierze czynny udział w turnusach rehabilitacyjnych.