KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Pacheco-Grembowska Marcelina

Marcelinka urodziła się z zespołem Downa. Od wczesnego niemowlęctwa była rehabilitowana z uwagi na obniżone napięcie mięśniowe. Dzięki wzmożonej fizjoterapii i współpracy wielu terapeutów zaczęła siadać, raczkować, a w końcu w wieku 2 lat i 4 miesięcy – ku wielkiej radości całej rodziny i przyjaciół – chodzić.

Niestety z uwagi na niepełnosprawność intelektualną nadal wymaga ciągłego wspomagania i stymulacji rozwoju. Jest pod stałą opieką szerokiego grona specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej, logopedii, fizjoterapii i psychologii.

Marcelinka znajduje się również pod kontrolą poradni audiologicznej, okulistycznej, neurologicznej.

Marcelinka od marca 2018 roku uczęszcza do przedszkola integracyjnego, gdzie dzielnie stawia kolejne kroki w swojej długiej drodze do samodzielności, nabywa umiejętności społeczne, z powodzeniem zdobywając sympatię i akceptację otoczenia.