KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Żmuda Michał

Michał urodził się w 2016 r. W wieku 4 lat zdiagnozowano u niego zespół Aspergera. Bardzo lubi wyzwania intelektualne, matematykę, zagadki logiczne.

Nadal problemem u Michasia jest sfera dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Wymaga opieki terapeutycznej ( trening umiejętności społecznych, zajęcia integracji sensorycznej, pomoc psychologiczna ).

Dziękujemy za każdą pomoc.