KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Twardowski Filip

Filipek urodził się jako zdrowy i piękny chłopczyk i do pewnego momentu szedł ramię w ramię z innymi dziećmi. I nagle ktoś wskazał na niego palcem – i Filipek wypadł z szeregu… Dotknęła go silna, lekooporna postać padaczki z napadami polimorficznymi, atypowymi, atonicznymi i mioklonicznymi oraz napadami wtórnie uogólnionymi z utratą przytomności i drgawkami.

Obecnie jest w całkowitej niemocy i nie może nawet samodzielnie podnieść rączki. Nie mówi, choć rozumie, nie utrzymuje główki, nie siedzi, nie chodzi. Jest całkowicie uzależniony od pomocy innych. Wymaga stałej, intensywnej, systematycznej stymulacji ogólnorozwojowej w zakresie wszystkich obniżonych funkcji. Dlatego tak bardzo potrzebuje pomocy,
wielopoziomowego leczenia w różnych ośrodkach i placówkach stymulacji rozwojowej, wizyt u specjalistów – koniecznych jest wiele wyjazdów. Aby miał jak najlepszą szansę na rozwój, by mógł osiągnąć maksimum swoich możliwości, by mógł nauczyć się samodzielnie chodzić, rozumieć i mówić potrzebuje również specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, ortopedycznych, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Wszystko po to, aby Jego życie stało się radośniejsze i piękniejsze.