KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Powązka Karolina

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc Karolina urodziła się z wadą wrodzoną układu nerwowego pod postacią rozszczepu kręgosłupa z przepukliną oponowo-rdzeniową, która
spowodowała paraliż dolnych partii ciała w chwili obecnej dziecko jest po 8 operacjach ratujących życie i zdrowie. Między innymi po plastyce przepukliny, po implantacjach i rewizjach zastawki komorowo-otrzewnowej, oraz operacjach obydwu oczu. W związku z wadą układu nerwowego, niedowładem dolnych partii ciała oraz wadą wzroku (astygmatyzm, zez, dalekowzroczność) wymaga stałej i ciągłej rehabilitacji oraz zaopatrzenia medycznego, rehabilitacyjnego a także wspomagania edukacyjnego, dlatego środki zebrane z Państwa
pomocą umożliwiłyby działania zmierzające w kierunku usprawniania i rozwoju Karoliny jak również zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego a także udział w
turnusach i zabiegach rehabilitacyjnych.

Wszystkie kwoty mają znaczenie i za każdą z nich serdecznie dziękujemy.