KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Hachulski Staś

Staś ma 7 lat. Od roku wiemy, że choruje na Zespół Aspergera. Staś jest wspaniałym wesołym dzieckiem, które postrzega świat innymi oczami. Wspaniale czyta, zna tabliczkę mnożenia i ma ogromne wiadomości przyrodnicze, geograficzne ale zadaje pytania typu: “co znaczy być wyrozumiałym? kochać? współczuć?”

Swoją poniekąd wspaniałą inność odbiera jako wyzwanie ale i wyizolowanie wśród rówieśników. Praca ze Stasiem to pokazanie, że ta inność może się stać atutem do wspaniałego życia. Jednak potrzeba do tego dużo miłości, pracy i wyrozumiałości. Staś uczęszcza na trening umiejętności społecznych, terapię indywidualną, zajęcia integracji sensorycznej, uwielbia zajęcia na basenie, jazdę na rowerze, gra na pianinie. Przed nami szkoła – nowe wyzwanie dla Stasia – konieczność odmiennych warunków pracy i jej indywidualizacji. Jako Rodzice staramy się zapewnić Stasiowi jak najlepsze warunki rozwoju, stymulować pewne jego obszary i choć trochę ułatwić Mu pojmowanie zasad społecznych, których rozumienia większość dzieci uczy się intuicyjnie. Staś zaś musi to zdobywać pracą, która często okupiona jest lękiem i brakiem wiary we własne siły. W tej nauce i walce o przyszłość swojego Dziecka nie chcemy być zupełnie
osamotnieni…