KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Glinkowska Martyna

Martynka urodziła się z Zespołem Downa. Przesiewowe badania słuchu wykazały obustronny niedosłuch. W piątym miesiącu życia pojawiły się pierwsze napady padaczki, natomiast na skutek padaczki i zażywanych leków pojawiły się problemy z kontaktem wzrokowym.

Dzisiaj Martynka ma ponad 2 lata . Padaczka, która jej “towarzyszy” od 5-go miesiąca jest odmianą lekooporną, która jeśli nie zdarzy się cud, będzie z nią do końca życia. To z kolei blokuje jej rozwój psychoruchowy. Martynka jest dzieckiem leżącym i pomimo intensywnej rehabilitacji nie jest w stanie samodzielnie siedzieć. Obecnie nasza córka pozostaje pod opieką neurologa, endokrynologa, gastroenterologa, kardiologa, audiologa, logopedy, psychologa. Oprócz rehabilitacji ruchowej, korzysta również z muzykoterapii, terapii wzroku oraz jest pod opieką protetyka słuchu.

Martynka jest bardzo pogodną dziewczynką i jesteśmy zdeterminowani by walczyć o jak najlepsze warunki do rozwoju dla niej. Jednak nie wszystkie formy rehabilitacji są refundowane i zmuszeni jesteśmy korzystać z prywatnego zaplecza rehabilitacyjnego. Udział w zajęciach rehabilitacyjnych, specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny – to ogromne wyzwanie finansowe dla naszej 4 osobowej rodziny. Jesteśmy przekonani, że pomimo olbrzymich kosztów, idziemy słuszną drogą, dlatego bardzo prosimy Państwa o wsparcie naszych działań.