KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Dana Kacper

Kacper Dana, ur. 15 grudnia 1999 roku.

Kacper ma Autyzm, Epilepsję i Pierwotny Zespół Raynauda. Mój synek do 18 miesiąca życia rozwijał się prawidłowo, później nastąpiło wycofanie, zatrzymanie rozwoju mowy, przestał reagować na imię, stał się nieobecny i skupiony na stereotypiach. Od drugiego roku życia jest systematycznie rehabilitowany. W wieku 11 lat zaczął wypowiadać pierwsze słowa, niestety nie używa mowy do porozumiewania się. Kacper jest chłopcem niezwykle wrażliwym, emocjonalnym i ruchliwym. Swoją sympatię okazuje poprzez uśmiech i przyjazne gesty. Nie radzi sobie w sytuacjach dyskomfortu, nieoczekiwanych zdarzeń i przy nadmiarze bodźców dochodzących z zewnątrz. Reaguje wtedy wzmożonym niepokojem i krzykiem. Ma trudności z porozumiewaniem się, z dłuższą koncentracją uwagi na wykonywanym zadaniu. Nie rozumie zagrożeń, je produkty niejadalne, ma problemy z samoobsługą. Wciąż wymaga wsparcia i pomocy ze strony osoby dorosłej.

Kacper wymaga stałej, intensywnej rehabilitacji, leczenia, suplementacji i specjalistycznej diety. Jest pod stałą opieką psychiatry, psychologa, neurologa, reumatologa i logopedy.
Dzięki systematycznej, dotychczasowej terapii poczynił już duże postępy. Aby nie zaprzepaścić dotychczasowych dokonań potrzebna jest ciągła, specjalistyczna terapia, m.in. logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, integracji sensorycznej, fizjoterapia, kinezyterapia, terapia manualna i wiele innych.

Dużą szansą na poprawę funkcjonowania są intensywne turnusy usprawniające (koszt takiego 5-dniowego turnusu to 2500 zł.) Tylko one zapewniają Kacprowi specjalistyczną terapię, dostarczają intensywnych bodźców, które prowadzą do znacznej poprawy w funkcjonowaniu. Sama wychowuję dwoje dzieci i niestety środki finansowe, jakimi dysponuję, zupełnie nie pozwalają mi zapewnić koniecznej pomocy mojemu synkowi. Ogromnie liczę na Państwa wielkie serce i wsparcie, które da szansę na lepszą i w miarę samodzielną przyszłość mojego dziecka.