KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bułhak Kuba

Kuba ma 4 lata jest bardzo pogodnym chłopcem. Lubi słuchać muzykę i zabawę samochodami. Dwa lata temu stwierdzono u Kuby autyzm wczesnodziecięcy, choroba nie pozwala mu normalne funkcjonować z otoczeniem w sferze mowy, komunikacji i emocji. Podjęliśmy walkę i pomoc stosując dietę a przede wszystkim pomoc w turnusach rehabilitacyjnych, zajęciach logopedycznych jak i codzienną pomoc w domu. Każdy najdrobniejszy postęp Kuby jest dla nas wielką radością.