KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Biernacka Ada

Ada ma 6 lat. Jest rehabilitowana od 2 miesiąca życia. Pomimo wielu badań nadal nie udało się ustalić przyczyny
opóźnionego rozwoju psychomotorycznego. Ada dopiero teraz uczy się mówić. Ma problemy z koordynacją wzrokoworuchową.
Nie jest samodzielna. Nie widzi w trójwymiarze, co dodatkowo utrudnia jej codzienne funkcjonowanie.
Dzięki ciężkiej codziennej pracy, Ada stale robi postępy. Pomimo trudności stara się dorównać swoim rówieśnikom,
choć czasem nie jest to łatwe, a jeszcze częściej zwyczajnie niewykonalne. Mimo to Ada się nie poddaje. Codziennie
uczy się nowych rzeczy, zaskakując czasem nawet samą siebie. Jest wtedy uśmiechnięta i zadowolona. Widać jak
bardzo jest to dla niej ważne.
Staramy się, aby Ada miała zajęcia z terapeutami, których zna i lubi, i którzy potrafią dostosować się do jej rytmu pracy,
odpowiednio ją wspierać i motywować. Trzy razy w tygodniu ma zajęcia z logopedą, dwa razy zajęcia integracji
sensorycznej. Chodzi także na basen. Dla Ady jest to bardzo duże obciążenie, które jednak przynosi efekty. W miarę
możliwości staramy się także, aby brała udział w intensywnych turnusach rehabilitacyjnych. Ada uczęszcza obecnie do
przedszkola integracyjnego.