KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Białozorczyk Kuba

Nazywam się Jakub Białozorczyk i urodziłem się 4 stycznia 2002 roku. Pół roku później, została u mnie wykryta wada
wrodzona jaką jest Niedorozwój Ciała Modzelowatego ( ACC ) oraz Opóźniony Proces Mielinizacji, do tego jeszcze
doszedł zez zbieżny wywołany neurologicznymi nieprawidłowościami. Wszystkie te wady maja bardzo duży wpływ na
mój rozwój, który jest opóźniony względem innych dzieci w moim wieku.

Mój słownik jest bardzo ubogi i kończy się na kilku prostych słowach, długo nie potrafiłem chodzić i mam ograniczone
pole widzenia. Ciągła walka moich rodziców oraz niekończąca się współpraca z terapeutami, ciągłe wyjazdy na turnusy
rehabilitacyjne, pozwoliły mi nauczyć się siedzieć a potem chodzić. Potrafię porozumiewać się za pomocą obrazków
oraz kilku słów, których się nauczyłem. Trzykrotna operacja wzroku, poprawiła i rozszerzyła moje pole widzenia Obecnie
na co dzień uczęszczam do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr. 2 w Gdańsku.