KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Kurs Halliwick

Najbliższy termin szkolenia:

21-24 maja 2020

Informacje:

Nazwa Koncepcji Halliwick pochodzi od imienia szkoły dla dziewcząt w Londynie – The Halliwick School for Girls, gdzie w 1949 roku rozpoczął pracę i stworzył podstawy metody trener pływacki, a z zawodu hydroinżynier – James McMillan.

Nauka pływania wg zasad Halliwick opiera się na znanych zasadach fizyki, a w szczególności: hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała. Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, zarówno dla osób z niepełnosprawnością jak i dla sprawnych.

Charakterystyczną i unikatową jest forma nauczania – nowych umiejętności pływak nabywa poprzez udział w różnego rodzaju aktywnościach wodnych, zabawach i grach. Sesje Halliwick odbywają się w grupach, ale każdy pływak ma swojego indywidualnego instruktora, który stosuje odpowiednie wsparcia odpowiednio do potrzeb i możliwości pływaka – bez względu na to czy pływak jest sprawny czy z niepełnosprawnością – tak aby mógł on w pełni wykorzystać swoje umiejętności oraz odnieść wszelkie korzyści płynące z zabaw i aktywności. Właśnie dlatego, między innymi, podczas całego procesu nauki nie stosuje się pomocy wypornościowych.

W trakcie zajęć pływak uczy się kontrolowania oddechu i osiągania bezpiecznych pozycji do oddychania oraz kontroli poruszania, która zależy m.in. od przystosowania psychicznego i kontroli równowagi w wodzie. Nauka prowadzi do osiągnięcia jak największej niezależności oraz absolutnego poczucia bezpieczeństwa, które oparte jest na gruntownej znajomości środowiska wodnego i zdolności swobodnego kontrolowania w nim swoich ruchów.

Założenia koncepcji stanowią swoistą filozofię Halliwick:

 • Najważniejsze jest dobre samopoczucie, tzw. water happiness. Nigdy nie osiągniemy sukcesu jeśli nie będziemy w pełni odczuwać zadowolenia z bycia w wodzie.
 • Każdemu dziecku towarzyszy instruktor, którego zadaniem jest m.in. odpowiednie wspieranie pływaka aż do momentu uzyskania przez niego pełnej niezależności (często po raz pierwszy w życiu!), pomaganie w początkowym przystosowaniu psychicznym do wody, poznaniu zasad kontroli balansu.
 • Uczymy powoli, w logicznym porządku, w tempie stosownym dla pływaka, upewniając się, że wszystkie poprzednie kroki są udoskonalone zanim przejdziemy do nauki kolejnych. Kładziemy nacisk na umiejętności i możliwości.
 • Nie używamy żadnych pomocy wypornościowych.
 • Pracujemy w grupach, pływacy zachęcają się i motywują nawzajem a nowym instruktorom pomagają inni z większym doświadczeniem.

10-cio Punktowy Program Halliwick

W ciągu wielu lat program, stworzony przez Jamesa McMillana ulegał wielu modyfikacjom. W 2000 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Halliwick (International Halliwick Association – Londyn) ustaliło iż podstawę Koncepcji Halliwick stanowi 10-cio Punktowy Program nauki. W programie tym możemy zobaczyć proces rozwoju poprzez trzy fazy – przystosowanie psychiczne, kontrolę równowagi, kontrolę poruszania się – prowadzący do uzyskania pełnej niezależności w wodzie i stanowiący istotę nauczania motorycznego.

PROGRAM:

 • Przystosowanie psychiczne
 • Niezależność
 • Kontrola rotacji poprzecznej
 • Kontrola rotacji strzałkowej
 • Kontrola rotacji wzdłużnej
 • Kontrola rotacji łączonej
 • Wypór
 • Równowaga w bezruchu
 • Ślizg w turbulencjach
 • Proste przemieszczanie się i podstawowy styl pływacki

W nauce wykorzystywane są różnego rodzaju techniki wspomagań w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Techniki mają na celu m.in. ułatwienie prawidłowego wchodzenia do basenu i opuszczania go, różnych sposobów zmian pozycji z wykorzystaniem rotacji, kontrolowania równowagi, osiągania pozycji bezpiecznego oddychania. Wszystkie sesje zawierają elementy zabawy, współpracy i współzawodnictwa.

Zajęcia w oparciu o Halliwick są otwarte dla wszystkich, którzy chcą wspólnie brać udział w grach, zabawach lub nauczyć się pływać.

Opracowała: Anna Olasińska, Senior Wykładowca Halliwick (IHA Rec.)

tms-waves-element