KRS: 0000331638

POSIADAMY STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Kurs Halliwick

Najbliższy termin szkolenia:

Ogłosimy niebawem

Informacje:

Nazwa Koncepcji Halliwick pochodzi od imienia szkoły dla dziewcząt w Londynie – The Halliwick School for Girls, gdzie w 1949 roku rozpoczął pracę i stworzył podstawy metody trener pływacki, a z zawodu hydroinżynier – James McMillan.

Nauka pływania wg zasad Halliwick opiera się na znanych zasadach fizyki, a w szczególności: hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała. Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, zarówno dla osób z niepełnosprawnością jak i dla sprawnych.

Charakterystyczną i unikatową jest forma nauczania – nowych umiejętności pływak nabywa poprzez udział w różnego rodzaju aktywnościach wodnych, zabawach i grach. Sesje Halliwick odbywają się w grupach, ale każdy pływak ma swojego indywidualnego instruktora, który stosuje odpowiednie wsparcia odpowiednio do potrzeb i możliwości pływaka – bez względu na to czy pływak jest sprawny czy z niepełnosprawnością – tak aby mógł on w pełni wykorzystać swoje umiejętności oraz odnieść wszelkie korzyści płynące z zabaw i aktywności. Właśnie dlatego, między innymi, podczas całego procesu nauki nie stosuje się pomocy wypornościowych.

Więcej informacji na https://www.halliwick.org.pl


Kurs podstawowy. Koncepcja Halliwick®

akredytacja: Stowarzyszenie Pływania i Terapii w Wodzie „Halliwick Polska”
www.halliwick.org.pl

TERMIN: 21-24.05.2020 – Kurs przeniesiony na inny termin!

MIEJSCE:

WARSZAWA
basen Warszawianka Wodny Park, ul Merliniego 4
sale wykładowe Centrum Konferencyjne Warszawianka, ul. Merliniego 2A

ILOŚĆ MIEJSC: 12 (Miejsc wolnych brak)

CENA: 1550 zł

Cena obejmuje:

 •  szkolenie metodyczne
 •  materiały szkoleniowe
 •  międzynarodowy certyfikat
 •  przerwy kawowe

Prowadząca:

mgr Anna Olasińska
Senior Wykładowca Halliwick (IHA Rec. Halliwick Senior Lecturer),
fizjoterapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI Ayres

Udział w kursie:

Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów (mgr, licencjat), nauczycieli wychowania fizycznego,
instruktorów pływania, pedagogów specjalnych, asystentów oraz dla wszystkich zainteresowanych,
którzy lubią wodę i chcą pomagać osobom z niepełnosprawnościami podczas zajęć w wodzie.
Lista uczestników zakwalifikowanych na kurs będzie ustalona na podstawie potwierdzonych zgłoszeń
oraz wpłat (ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń/wpłat).

Ramowy program kursu podstawowego Koncepcja Halliwick® – nauka pływania
i terapia w wodzie osób z niepełnosprawnościami.

Zajęcia zaplanowane są w czwartek, piątek oraz sobotę w godzinach od 9 do 18, natomiast
w niedzielę, w godzinach 9-15. Szczegółowy plan godzinowy zostanie podany po rejestracji.

Teoria:

 1. Koncepcja Halliwick – historia i filozofia.
 2. Pomoce wypornościowe w Halliwick.
 3. 10-cio Punktowy Program Halliwick.
 4. Kontrola oddychania.
 5. Właściwości wody i ich wykorzystanie w nauce pływania osób z niepełnosprawnościami.
 6. Podstawy nawiązywania kontaktu i porozumiewania się.
 7. Bezpieczeństwo w wodzie w odniesieniu do różnych dysfunkcji.
 8. Aktywności wodne, zabawy i praca w grupie.
 9. Testy na odznakę i systemy nagradzania.
 10. Nauczanie. Techniki uczenia w grupie i indywidualnie osób z niepełnosprawnościami.
 11. Ocena postępów i ich zapisywanie.

Praktyka:
Ćwiczenia praktyczne w wodzie – nauka wspomagań, technik i umiejętności:

 • techniki wejść i wyjść do/z basenu
 • techniki wsparć w pozycjach wertykalnych i horyzontalnych
 • nauka umiejętności kontroli oddychania
 • nauka umiejętności kontrolowania równowagi i zmian pozycji
 • nauka technik napędowych i podstawowych ruchów pływackich
 • gry i aktywności dla grup o różnych poziomach umiejętności
 • sesje praktyczne Halliwick dla osób na różnych poziomach umiejętności w wodzie
 • sesja praktyczna Halliwick z dziećmi z niepełnosprawnościami

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA BASENIE:

 1. Uczestnik powinien wykazać się umiejętnościami pływania na poziomie rekreacyjnym i zanurkowania – sprawdzian w pierwszym dniu.
 2. Obowiązkowe stroje: czepek; dla kobiet jednoczęściowy sportowy strój kąpielowy (jeśli możliwe to drugi na zmianę); na basenie obowiązuje zakaz noszenia spodenek kąpielowych typu „bermudy” (długość do kolan).
 3. Okularki pływackie nie są używane podczas zajęć. Jeśli uczestnik nosi szkła kontaktowe musi je wyjąć przed zajęciami w wodzie, może założyć zwykłe okulary i zabezpieczyć je przed spadnięciem, np. gumką lub zabezpieczyć czepkiem.
 4. W czasie zajęć nie korzysta się z ubioru typu „pianka”. Można założyć cienkie koszulki.
 5. Wskazane są co najmniej dwa ręczniki.

Ukończenie Kursu Podstawowego Koncepcji Halliwick daje możliwość prowadzenia
zajęć indywidualnych i grupowych w wodzie z:

 • osobami z dziecięcym porażeniem mózgowym, chorobami dystroficznymi, przepukliną oponowo – rdzeniową,
 • osobami z zespołem Downa,
 • osobami dorosłymi po wylewach, urazach rdzenia kręgowego,
 • osobami z autyzmem,
 • osobami z ADHD, trudnościami w zachowaniu i uczeniu się,
 • osobami z upośledzeniem umysłowym i innymi chorobami pochodzenia neurologicznego.

Warunkiem ukończenia kursu jest wzięcie udziału we wszystkich zajęciach
praktycznych i teoretycznych.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują międzynarodowy Certyfikat Uczestnictwa w kursie podstawowym Halliwick (w języku polskim i angielskim).
Kurs spełnia standardy Międzynarodowego Stowarzyszenia Halliwick (IHA) i zostanie zgłoszony do rejestru kursów IHA.

tms-waves-element